X
Presentatie Prof. dr. Agnes van der Heide

Medische beslissingen rond het levenseinde vormen een belangrijk maar ook ingewikkeld onderdeel van goede zorg in de laatste levensfase. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om beslissingen om een patiënt niet meer in het ziekenhuis op te nemen, af te zien van een mogelijk levensverlengende behandeling, of om kunstmatige beademing te stoppen. Ook kan sprake zijn van intensieve vormen van symptoomverlichting, zoals palliatieve sedatie.

Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar ook euthanasie of hulp bij zelfdoding mogelijk zijn. In Nederland is er ook de unieke situatie dat ontwikkelingen in de praktijk en regelgeving rond beslissingen rond het levenseinde uitgebreid bestudeerd zijn in wetenschappelijk onderzoek.

In deze voordracht zal Prof. dr. Agnes van der Heide ingegaan op de historische ontwikkeling en huidige praktijk van euthanasie en andere beslissingen rond het levenseinde in Nederland.