Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Projecten van het NPZ&o > Portal
X
PaTz Portal

Over de Portal
De kwaliteit van de zorg wordt beter als patiënten (vroeg)tijdig worden geïdentificeerd en gemonitord, en als er een betere onderlinge kennisuitwisseling en overdracht plaats vindt. Om de PaTz-groepen te faciliteren is door het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken dit register doorontwikkeld tot de PaTz Portal, die via een beveiligde web-based applicatie beschikbaar is voor deelnemers aan de PaTz-groepen.

Lees verder