X
Netwerk Integrale Kindzorg


 

De Netwerken Integrale Kindzorg (NIK)
In 2015 heeft Stichting PAL met succes in de regio Holland Rijnland het eerste Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) opgezet. Het netwerk ondersteunt en begeleidt gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners. Om voor alle ernstig zieke kinderen in Nederland en hun gezinnen kwalitatief hoogwaardige kinderpalliatieve zorg thuis mogelijk te maken worden er nog 6 netwerken opgezet (in de adherentiegebieden van de academische kinderziekenhuizen).

Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Zuidwest
NIK is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines. Ziekenhuizen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, paramedici, kinderthuiszorg organisaties, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, het Centrum voor Thuisbeademing, onderwijs en het Centrum Jeugd en Gezin werken allemaal samen in NIK Zuidwest. Deze professionals hebben veel kennis van en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK legt de verbinding en stimuleert de afstemming tussen alle hulpverleners die betrokken of nodig zijn bij de zorg voor uw ernstig zieke kind en uw gezin. Daarnaast adviseert NIK u rondom bekostiging en de juiste loketten in uw gemeente. 

Website Netwerk Integrale Kindzorg Zuidwest: www.nikzuidwest.nl

Contact opnemen met het NIK?
Per 1 april is Chantal van der Velden begonnen als netwerkcoördinator van NIK Zuid-West. Chantal van der Velden is te bereiken op is info@nikzuidwest.nl