X
Lotgenotencontact

Inloophuizen
Rotterdam beschikt over twee inloophuizen: Inloophuis De Boei en Inloophuis Hoogvliet. Soms kun je worden overvallen door het gevoel dit niet alleen te kunnen. Bij het inloophuis kunt u terecht met uw vragen. In een huiselijke sfeer kunt u ervaringen delen met lotgenoten. In het inloophuis mag u zichzelf zijn: praten, luisteren of zwijgen. Vrijwilligers heten u van harte welkom. U kunt in het inloophuis terecht zonder afspraak.

Er worden regelmatig themagesprekken met lotgenoten georganiseerd. Ook is er een programma van ontspannende activiteiten. Inloophuizen bieden u een programma waar u zelf een keuze uit kunt maken. Ieder inloophuis heeft een eigen programma. Kijk voor het actuele programma op de website van het betreffende inloophuis. Kijk voor meer informatie bij Zorg in uw regio > Dagvoorzieningen.

Terug naar boven


Palliatief lotgenotencontact
Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten kunnen in een forum steun en (h)erkenning bij elkaar vinden. Ze kunnen hun eigen verhaal in de vorm van een blog vertellen, een kunstwerk laten zien, chatten of een e-card versturen. En er is informatie over palliatieve zorg (de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn) te vinden. Het forum op de website ongeneeslijk maakt digitaal lotgenotencontact in de laatste fase mogelijk.

OOK Centrum Rotterdam
Voor niet-medische ondersteuning zoals informatie over hoe om te gaan met kanker, haarwerken, oedeem- en huidtherapie, een schoonheidsbehandeling, begeleiding bij werk, deskundige psychologische zorg of een praatje met lotgenoten.

 

Centrum Camino
Is er voor mensen die leven met kanker of een andere levensbedreigende ziekte en voor nabestaanden.

"Ieder zoekt in het land van rouw haar / zijn eigen wegen om "te herstellen". Het kan heel goed zijn dat jij en je omgeving to-taal verschillend reageren / totaal andere wegen gebruiken / proberen. Mocht je op enig moment eens willen praten over wat je meemaakt en hoe je verder zou kunnen, weet dan dat je terecht kan bij Camino. Wij weten als geen ander dat ieder mens op zijn eigen manier rouwt en in het tempo dat het beste bij je past. Wij luisteren en denken met je mee: wat heb je nodig om je weg te hervinden. Dat kan individueel, dat kan ook in een groepje met men-sen die een soortgelijke ervaring hebben. In zes bijeenkomsten delen we ervaringen, vragen, op-lossingen en verkennen we de zogenaamde rouw-taken. "Lotgenoot zijn" kan zoveel betekenen: herken-ning, aan één woord genoeg hebben, niet alles hoeven uit te leggen…."

Klik hier voor de folder van Centrum Camino

Terug naar boven