Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorg in uw regio > Sociale Kaart Spirituele Zorg > Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
X
Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

 

Ongeveer de helft van de mensen die jaarlijks in Nederland overlijden, wil thuis sterven. Mensen willen het liefst thuis in een vertrouwde omgeving hun leven afsluiten, met degenen die hen dierbaar zijn. Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Een ziekbed waarbij de partner, kinderen, andere familieleden, buren en vrienden, ook wel mantelzorgers genoemd, de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Ook als er professionele zorg is, kan het verzorgen van iemand in de laatste levensfase erg zwaar zijn. De stervende wordt zoveel mogelijk bijgestaan, terwijl een naaste zelf ook veel te verwerken heeft. Het is soms moeilijk om dat lang vol te houden. Dan kan men een beroep doen op vrijwillige palliatieve zorg. In deze sociale kaart zijn twee vrijwilligersorganisaties opgenomen:


Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam (VTZ Rotterdam)
De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Rotterdam (VTZ-Rotterdam), opgericht in 1986, helpt kosteloos terminaal zieke mensen die thuis willen sterven, en de partner, kinderen, vrienden of buren die bij hun verzorging zijn betrokken. Hiervoor staat een heel netwerk van opgeleide vrijwilligers klaar. Deze vrijwilligers richten zich op de wensen van de zieke. Zo maken zij de zorg minder zwaar voor de mensen om de zieke heen. Het 'er zijn' betekent voor de vrijwilliger ook het op de achtergrond aanwezig zijn. Het luisteren naar de zieke of het samen praten over zowel alledaagse zaken als over sterven en de dood. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of een andere mantelzorger even rust nemen, boodschappen doen of 's nachts rustig slapen. Zo is de vrijwilliger een belangrijke steun voor zowel de zieke als de mantelzorger(s). De zorg die de vrijwilligers bieden, is te vergelijken met de hulp die de mantelzorgers geven. Vrijwilligers waken bij de zieke, bieden een luisterend oor. Ze zorgen voor rust, geven aandacht en hebben tijd om er te zijn. Ook helpen ze bij licht verzorgende taken en geven eten en drinken. Deze vorm van hulp is niet ter vervanging van professionele zorg, maar is uitsluitend ter ondersteuning van de mantelzorg en de zieke. De vrijwilligers verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen en doen ook geen zwaar huishoudelijk werk. Elke vrijwilliger is maximaal twee dagdelen per week beschikbaar. Als er meer inzet nodig is komen er meerdere vrijwilligers.

De missie van VTZ-Rotterdam: opgeleide vrijwilligers bieden tijd, aandacht en steun aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. De VTZ wordt regelmatig benaderd voor vragen op het gebied van spirituele zorg . In de cursussen die aan vrijwilligers gegeven worden en maandelijkse intervisie met de vrijwilligers wordt hier de nodige aandacht aan gegeven. De vrijwilligers krijgen een gerichte opleiding voordat zij worden ingezet. Veel vrijwilligers hebben zelf een familielid verloren en weten van nabij wat het betekent om thuis een zieke in de laatste levensfase te begeleiden en verzorgen. 

Contactgegevens:
De VTZ Rotterdam is onderverdeeld in twee regio's:
Regio Rotterdam-Noord:
Westen, Noord, Centrum, Schiebroek, Hillegersberg, Overschie, Crooswijk, Kralingen, Prinsenland, het Lage Land, Oosterflank, Alexanderpolder, Ommoord, Zevenkamp, Nesselande
Coördinator: Wil Popma
Tel.: 010-282 62 53 / mobiel 06 117 130 22
E-mail: wil.popma@vtz-rotterdam.nl
Website: www.vtz-rotterdam.nl

Regio Rotterdam-Zuid:
Zuidwijk, Pendrecht, Oud-Charlois, Carnisse, Tarwewijk, Beverwaard, IJsselmonde, Lombardijen, Vreewijk, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk, Noordereiland, Kop van Zuid, Bloemhof, Hillesluis, Wielewaal Hoogvliet, Pernis, Heijplaat
Coördinator: Rutger Schrijver
Tel.:010-282 60 85 / mobiel 06 117 130 24
E-mail: rutger.schrijver@vtz-rotterdam.nl
Website: www.vtz-rotterdam.nl

 

Hospice De Liefde
Hospice De Liefde beoogt weliswaar de oprichting van een hospice, maar biedt momenteel vooral ondersteuning aan mensen in de palliatieve fase in de thuissituatie. Bij de training van vrijwilligers staan spiritualiteit en het element ‘ken jezelf’ wat meer op de voorgrond. Dit is aanvankelijk ingegeven door de Boeddhistische inspiratie vanwaaruit De Liefde is gestart.  

De vrijwilligers van Hospice De Liefde zijn specialisten in het geven van aandacht. Zij bekijken steeds samen met de gasten waar op dat moment behoefte aan is en bieden een luisterend oor.

"Wanneer u te horen krijgt dat u niet lang meer te leven hebt, heeft u wellicht de wens om thuis in uw eigen vertrouwde omgeving te sterven, in de nabijheid van uw geliefden. Om thuis te kunnen sterven heeft u steun nodig van mensen die betrokken willen zijn bij dit proces. Gelukkig kunnen we daarvoor vaak een beroep doen op gezinsleden, familie of vrienden. Maar soms is wat extra hulp nodig, dan kunt u een beroep doen op enkele vrijwilligers van Hospice de Liefde. Zij staan u en uw naasten thuis bij door concrete, emotionele en spirituele ondersteuning te geven, waar u aangeeft die nodig te hebben. "

De missie van hospice De Liefde is:

  • stervenden bijstaan die thuis willen sterven
  • wanneer dat echt niet meer kan, hen een zo huiselijk mogelijke omgeving aanbieden
  • daartoe ook respijtzorg en verblijf in de laatste drie maanden aanbieden

In al activiteiten wordt gewerkt vanuit drie kernwaarden: aandacht, openheid en compassie.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het hospice de Liefde
p/a Heren van Brechtlaan 16
4271 AK DUSSEN
Tel.: 06-81 88 28 90
E-mail: info@hospicedeliefde.nl
Website: www.hospicedeliefde.nl