Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorg in uw regio > Sociale Kaart Spirituele Zorg > Zorg vanuit Intramurale Instellingen
X
Zorg vanuit Intramurale Instellingen

 

Verdeeld over het werkterrein van het NPZR&o zijn vele intramurale instellingen, met name voor ouderen, maar ook ziekenhuizen en psychiatrische klinieken. Binnen deze instellingen werken veelal geestelijk verzorgers met een diverse religieuze, c.q. levensbeschouwelijke achtergrond.