Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorg in uw regio > Sociale Kaart Spirituele Zorg > Zorg vanuit Religieuze Gemeenschappen
X
Zorg vanuit Religieuze Gemeenschappen

Religieuze gemeenschappen bieden vanuit de traditie in principe alle vormen van geestelijke zorg, ook geestelijke zorg aan huis en aan het ziek- en sterfbed. Deze zorg wordt niet alleen via beroepskrachten binnen de geestelijkheid geleverd, maar ook via de inzet en begeleiding van vrijwilligers.

Het ASVZ heeft een overzicht gemaakt van alle kerken en geloofsgemeenschappen in Rotterdam.  Met toestemming van en dank aan het ASVZ kunt u dit overzicht (Excel bestand) downloaden. Klik hiervoor op de onderstaande link.

Overzicht kerken en geloofsgemeenschappen in Rotterdam.