Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorg in uw regio > Sociale Kaart Spirituele Zorg > Zorg vanuit Wijkpastoraten
X
Zorg vanuit Wijkpastoraten

De wijkpastoraten in Rotterdam zijn vooral te vinden in Crooswijk, Oude Noorden, Blijdorp, Centrum, Middelland, Oude Westen/Cool, Bloemhof en Lombardijen. Zij zijn verenigd in het Netwerk DAK (www.netwerkdak.nl) en verbinden geloofstradities (protestantse (PKN) en katholieke) met het dagelijks leven en de ondersteuning van kwetsbare groepen in de eigen buurt.

De wijkpastoraten richten zich met name op:

  • armoede in de wijk bestrijden
  • gastvrij zijn voor alle buurtbewoners
  • ruimte scheppen voor dialoog en ontmoeting
  • aandacht schenken aan alleenstaande moeders met kinderen
  • samenwerken met partnerinstellingen in de wijk
  • het leven te vieren

Wijkpastores waarbij verdere inlichtingen zijn te verkrijgen en met wie eventuele samenwerking in het kader van geestelijke zorg voor mensen in de palliatieve fase kan worden besproken zijn:

Stichting Beheer Pastoraat Oude Wijken Rotterdam
Katinka Broos, Stedelijk coördinator
St. Mariastraat 142b
3014 SR Rotterdam
Tel: (06) 440 988 89 

Wijkpastoraat Oude Noorden
Zwaanshals 287
3035 KH Rotterdam
Tel: (010) 467 86 00
Email: wpon.rt@hetnet.nl
Contactpersonen
Bärbel Goedeking
Paul Bergmans (wpon.bergmans@hetnet.nl)
www.wijkpastoraatoudenoorden.nl

Wijkpastoraat Middelland
Volmarijnstraat 52b
3021 XT ROTTERDAM
Tel: (010) 425 58 25
powmld@antenna.nl