Meegaan tot het einde.
X
Boekentips

Meegaan tot het einde.

Stervende mensen bijstaan

Door Marinus van den Berg

Een sterfbed brengt voor omstanders veel vragen met zich mee. ‘Hoe lang duurt het nog?’ is een veel gestelde vraag. Marinus van den Berg biedt met zijn boek ‘Meegaan tot het einde’ inzicht in de laatste, kostbare tijd van een stervende. Een periode die omstanders als zwaar kunnen ervaren, maar ook als erg waardevol.

In korte, praktische hoofdstukken beschrijft de auteur wat er kan gebeuren. Het tempo waarmee het einde nadert, fysieke en mentale achteruitgang, waken en zorg zijn thema’s die de ervaren geestelijk verzorger aanstipt. Met troostende gedichten en vele handreikingen.

‘Meegaan tot het einde’ is een welkome steun in de rug voor mensen die iemand omringen in de laatste fase van zijn of haar leven. Zowel voor naasten als professionele hulpverleners. Marinus van den Berg maakt van de dood een bespreekbaar onderwerp. In dit boekje gaat hij met name in op de laatste dagen en uren van een mensenleven. Hoe lang duurt het nog? is daarin de centrale vraag.

De auteur belicht verschillende thema's naar aanleiding van deze vraag: het tempo waarin het einde nadert, de mentale en lichamelijk achteruitgang, de zorg voor de gestorvenen. Eenvoudig formulerend vindt Mariunus van en Berg de juiste toon, respectvol naar stervenden, familieleden, verzorgenden en artsen. Hoewel hij ook actuele thema's als het zelfgekozen levenseinde niet schuwt.

Theme picker