Animaties
X
Wat is palliatieve zorg? - Animatie

In het najaar van 2017 is binnen de afdeling palliatieve zorg van IKNL gestart met het ontwikkelen van korte animatiefilmpjes over palliatieve zorg. Deze zijn bedoeld om op te nemen in scholings- en trainingsmateriaal.

De animatiefilm ‘Wat is palliatieve zorg?’ is in april 2018 ontwikkeld, waarbij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) als basis heeft gediend. De film is vrij beschikbaar, is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep verzorgenden, die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen, voor ogen gehouden. Deze film is een initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met het ROC Midden Nederland.