Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Nieuws voor zorgverleners
X
Nieuws voor zorgverleners

Zorgverlener heeft vaak behoefte aan sparren met specialist in palliatieve zorg.

Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen. Dat blijkt uit cijfers van IKNL, dat onderzocht welk soort vragen zorgverleners het vaakst hebben wanneer zij vragen hebben over de best passende behandeling van een palliatieve patiënt. In 2019 had in bijna een derde van de consulten de...

Wie wordt winnaar van de ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact 2020’?

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het product/instrument dat de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren. De prijs is een initiatief van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC. Het is tot en met 15 september a.s. mogelijk om producten/instrumenten in te dienen voor de ‘Jaarprijs Palliatieve Zorg Impact’. In verband met de COVID-19...

Trendanalyse Palliatieve Zorg helpt bij vooruit kijken

Kwaliteit van leven in de laatste levensfase, voor zorgvrager en naaste, vraagt om zorgvuldige aandacht. Dit besef nestelt zich na de afgelopen maanden meer en meer in het maatschappelijke bewustzijn. Goede beschikbare en toegankelijke palliatieve zorg in het hele land is een voorwaarde om kwaliteit van leven, rouwen en sterven te bevorderen. Kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke...

Inzicht in netwerkgovernance

De werkgroep "Uitwerking netwerkgovernance" heeft de Netwerken Palliatieve Zorg (netwerkcoördinatoren en besturen) bevraagd op de huidige stand van zaken rondom governance en de invloed die deze governance heeft op de doelrealisatie van een netwerk. De doelen van het onderzoek waren: Een overzicht maken van de governance van de Netwerken Palliatieve Zorg(NPZ) en de samenhang...
12345678

Theme picker