Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Protocollen, richtlijnen en handreikingen
X
Protocollen, richtlijnen en handreikingen

Richtlijnen en protocollen zijn een hulpmiddel om systematisch te handelen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarom adviseert het NPZR&o om met richtlijnen en protocollen te werken. Er zijn twee belangrijke sites waarop informatie te vinden is over richtlijnen en protocollen op het gebied van palliatieve zorg, te weten:

  • Pallialine
  • Handreiking Tijdig praten over het overlijden

Pallialine
Pallialine is een product van de het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze site staan richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg. De Multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg met aanbevelingen zijn opgesteld vanuit uit de meest recente inzichten ten aanzien van diagnostiek en behandeling. De richtlijnen en de bijhorende samenvattingen zijn in 2010 ook uitgegeven in boekvorm. Op Pallialine vindt u altijd de meest actuele versie van de richtlijn.


Handreiking Tijdig praten over het levenseinde

Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De KNMG biedt artsen houvast met de nieuwe handreiking 'Tijdig praten over het overlijden'.