X

Nieuws en informatie over veranderingen in uw leven , zorg, regie houden en afscheid nemen.

Patiënten en naasten

Onder meer actualiteiten, scholingen, deskundigheidsbevordering en projecten.

Zorgverleners

Informatie over zorg bij u in de buurt.

Zorg in uw regio

Palliatieve zorg in Salland

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg richt zich niet op genezing maar verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, bij een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Door aandacht voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.