X
Het Netwerk

Het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland betreft de regio Salland. Samenwerkende organisaties hebben leden ter beschikking gesteld met speciale betrokkenheid en kennis op het gebied van palliatieve zorg. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.

 

Contactgevens 

De netwerkcoördinator is aanspreekpunt voor het netwerk:

Mandy Kreuzen, netwerkcoördinator.

Tel: 06-455 886 77

Mailen kan ook: m.kreuzen@carinova.nl