X
Betrokken organisaties

Deelnemende organisaties aan het Netwerk Palliatieve Zorg Salland zijn: 

 • Beter Thuis Wonen
 • Carinova
 • Deventer Ziekenhuis
 • Dimence Groep 
 • Het Zorgmakelaarskantoor
 • Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO)
 • Sensire   
 • Stichting de Cirkel Raalte
 • Stichting de Parabool
 • Stichting Ludgerus
 • Stichting Thuis Sterven Deventer
 • Trimenzo
 • Verenigde Medische Staf Deventer Ziekenhuis (VMS)
 • Woonzorgcentrum het Dijkhuis
 • Woonzorgcentrum Humanitas
 • Zorggroep Raalte
 • Zorggroep Solis/ Hospice de Winde
 • Zozijn

De kerngroep palliatieve zorg is samengesteld uit managers, coördinatoren, (huis)artsen en andere vertegenwoordigers van deelnemende organisaties die ambassadeur en aanspreekpunt van palliatieve zorg in de eigen organisatie zijn. De is beleidsvoorbereidend, faciliterend voor de zorgconsulenten in de eigen organisaties en ontmoeten elkaar 4x per jaar.

Netwerk Palliatieve Zorg is onderdeel van Vereniging Zorg en Innovatie in Salland. ZISO heeft tot doel de zorg in Salland zodanig op elkaar af te stemmen dat het aansluit bij de behoeften en de zorgvraag van cliënten in de regio. Ook netwerken dementie, CVA en niet-aangeboren-hersenletsel maken deel uit van ZISO.