X
Innovatiegroepen

In het Netwerk Palliatieve Zorg Salland zijn de volgende innovatiegroepen actief:

Signaleren en markeren + proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
Doel: Start volgens de PaTz methodiek met een groep huisartsen/wijkverpleegkundigen in Deventer. Vanuit deze methodiek leren zorgverleners de palliatieve zorgvraag signaleren, markeren en wordt vroegtijdig gestart met een met proactief zorgplan. PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid.

Coördinatie en continuïteit van zorg
Zicht krijgen op de betekenis van POINT t.a.v. de overdracht palliatieve zorg in Salland. POINT is het elektronisch transferdossier voor de transfer en zorgoverdracht van patiënten met de inzet; voor de juist patiënt, met de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Via het elektronisch transferdossier dragen zorginstellingen met een centraal transferdossier patiënten, veilig, transparant, efficiënt en op een patiëntvriendelijke manier over naar de instelling voor vervolgzorg. Daarbij informeert POINT alle betrokken zorgprofessionals rondom de patiënt. 

Profiel van de zorgverlener
Drie werkbezoeken op locatie organiseren om zicht te krijgen de kennis en expertise in het Netwerk Palliatieve Zorg. Onderzoeken op welke wijze de afzonderlijke expertise van organisatie en leden van het netwerk zichtbaar kan worden en worden gedeeld.

 

Klik hier voor het overzicht van innovatiegroepen 2018.

Klik hier voor het overzicht van innovatiegroepen 2019.