X
Zorgconsulenten palliatieve zorg

In bijna alle organisaties aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Salland zijn verpleegkundigen werkzaam als zorgconsulent palliatieve zorg (ZPZ). Deze verpleegkundigen zijn naast hun bestaande functie enkele uren per week beschikbaar als coach voor collega's. Ze hebben hiervoor  aanvullende scholing palliatieve zorg gevolgd. De zorgconsulenten ontmoeten elkaar ongeveer vier per jaar voor (bij)scholingen en casuïstiekbesprekingen. Zij hebben een belangrijke rol in de implementatie van het gedachtegoed van de palliatieve zorg.