X
Actueel

 

COVID 19 en palliatieve zorg

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven.

Omdat er veel informatie op ons komt vragen wij iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting te gaan naar www.palliaweb.nl/corona

Je vindt hier informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn. En steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl en www.rivm.nl.

Mocht je vragen hebben, op zoek zijn naar informatie of informatie willen delen om zo collega’s te helpen, mail dan naar palliaweb@pznl.nl

De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Salland zijn telefonisch GOED bereikbaar op telefoonnummer 06-39282114.  

 

.....

 

Welkom op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland. Onder de verschillende tabbladen in de linkerkolom vindt u informatie voor zorgverleners in de palliatieve zorg; van lokaal tot landelijk.

Landschap palliatieve zorg in beeld
Meer weten over de samenhang tussen partijen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg in Nederland en hoe die zich tot elkaar verhouden? Bekijk dan de infographic van het landschap palliatieve zorg op de website van Stichting Fibula.Aanleveren kopij
Zorgverleners en organisaties  kunnen berichten aanleveren voor plaatsing op deze website. Voorwaarde is dat het actueel nieuws moet zijn en interessant is voor zorgverleners en/of palliatieve patiënten en hun naasten uit deze regio. Kopij kan aangeleverd worden via npzsalland@dz.nl