X
Actueel

Welkom op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland. Onder de verschillende tabbladen in de linkerkolom vindt u informatie voor zorgverleners in de palliatieve zorg; van lokaal tot landelijk.

Landschap palliatieve zorg in beeld
Meer weten over de samenhang tussen partijen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg in Nederland en hoe die zich tot elkaar verhouden? Bekijk dan de infographic van het landschap palliatieve zorg op de website van Stichting Fibula.Aanleveren kopij
Zorgverleners en organisaties  kunnen berichten aanleveren voor plaatsing op deze website. Voorwaarde is dat het actueel nieuws moet zijn en interessant is voor zorgverleners en/of palliatieve patiënten en hun naasten uit deze regio. Kopij kan aangeleverd worden via npzsalland@dz.nl