X
Agenda Zorgverleners

Leergang palliatieve zorg Saxion Hogeschool

Startdatum februari 2019

Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase.