X
Agenda Zorgverleners
Leergang palliatieve zorg Saxion Hogeschool

Leergang palliatieve zorg Saxion Hogeschool

Startdatum februari 2019

De zorg verandert en vraagt om toekomstbestendige verpleegkundigen die kunnen
anticiperen op ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Daarom start Saxion in september
met de leergang Palliatieve Zorg. Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide
verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor
zorgvragers in de palliatieve fase. Zo vinden zij betere aansluiting bij de competenties die
in de praktijk van ze gevraagd wordt.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

x