X
Nieuws Zorgverleners

Leergang palliatieve zorg Saxion Hogeschool - Startdatum februari 2019

Deze leergang is bedoeld voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die zich willen specialiseren in hun rol als verpleegkundige voor zorgvragers in de palliatieve fase.

Infobulletin 'De Circulaire' juni 2018 - Met dit bulletin informeren we u, vrijwilligers, medewerkers en allen die zich betrokken voelen bij De Cirkel, over de gang van zaken m.b.t. de terminale zorg thuis en in het hospice.

Jaarverslagen netwerken en vereniging ZISO - Verbinding en beweging in de palliatieve zorg

Sallandse samenwerking volop in beweging. Samen weten en doen we meer! Klik hier voor de jaarverslagen 2017, waaronder die van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland. 

12