X
Dementie

Bij veel ernstige aandoeningen is de palliatieve fase redelijk goed af te bakenen. Bij dementie is dat een stuk lastiger, onder meer vanwege het onvoorspelbare beloop. Bij dementie zit tussen diagnose en overlijden meestal zo’n zes tot acht jaar. In de beginfase van dementie praten mensen liever niet over hun levenseinde, in een later stadium kúnnen ze het vaak niet meer. Vanwege deze cognitieve achteruitgang is het betrekken van de familie extra belangrijk. Het is zinvol om al vanaf de diagnose met elkaar vooruit te kijken naar de laatste levensfase (ZonMw, 2018). Lees meer op de website van ZonMw over projecten en goede voorbeelden in de palliatieve zorg bij mensen met dementie. Voor informatie over zorg bij dementie in de regio Salland, klik hier.