X
Geestelijke verzorging

De beschikbaarheid van geestelijke verzorging in instellingen die zorg met verblijf aanbieden, is wettelijk vastgelegd in de Wkkgz. Dit waarborgt dat mensen die in het dagelijkse leven afhankelijk zijn van een zorginstelling, bij iemand terecht kunnen met levensvragen. Voor mensen die thuis verblijven en behoefte hebben aan een vorm van geestelijke begeleiding, is dit niet bij wet geregeld. In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. Tot en met 2020 worden hiervoor middelen toegekend aan de Netwerken Palliatieve Zorg voor het opbouwen van de regionale infrastructuur en de inzet. 

Het gaat om ondersteuning van de doelgroep: 

  • zorgvragers in de palliatieve fase (inclusief naasten)
  • mensen van 50 jaar en ouder
  • kinderen in de palliatieve fase (inclusief naasten) (via de Netwerken Integrale Kindzorg).  

Daarnaast zijn de middelen bedoeld voor deskundigheidsbevordering door geestelijk verzorgers en aansluiting bij overlegvormen in de eerste lijn.

In de regio Salland is Steunpunt UITzicht actief. UITzicht biedt geestelijke ondersteuning aan mensen (in in de laatste levensfase). De komende periode gaan we in samenwerking met de betrokken geestelijk verzorgers het aanbod verder door ontwikkelen.   

Graag zien we aandacht voor zingeving geïntegreerd in de hele zorg; onafhankelijk van de verblijfplaats of zorgprofessional. Bewustwording rondom levensvragen, het delen van expertise van de geestelijk verzorger en aansluiten bij de bestaande structuren vormen belangrijke thema’s. Bent u werkzaam in de eerste lijn en heeft u interesse in de samenwerking met een geestelijk verzorger? Zou u meer informatie willen ontvangen of heeft u een goed idee voor het plan van aanpak? Neem dan contact op via info@praktijk-bo.nl of 06-28247396. Via onze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte!

 

Interessante links: