X
Centrum voor Levensvragen Salland

CORONAVIRUS - COVID-19

In onze zorg voor uw welzijn sluiten wij ons aan bij het landelijk beleid tot zo min mogelijk contact. Daarom zullen we de komende periode geen huisbezoeken doen en geen scholingen verzorgen. De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen zijn WEL beschikbaar voor TELEFONISCHE GESPREKKEN. U kunt hiervoor contact opnemen via ons telefoonnummer 06-39282114.
...

Centrum voor Levensvragen 

Ieder mens heeft zijn of haar eigen verhaal. Wanneer mensen zich eenzaam voelen en/of te maken krijgen met (chronische) ziekte, beperkingen, rouw, dilemma’s of kwetsbaarheid kan dit vragen oproepen als:

  • 'Wat betekent deze gebeurtenis voor mij?’
  • 'Wat voor zin en betekenis heeft mijn leven?’
  • 'Waar ontleen ik kracht aan om verder te gaan?’

Ook in de thuissituatie kunt u in bepaalde situaties begeleid en ondersteund worden bij levensvragen of zingevingsvragen. Ervaren geestelijk verzorgers verbonden aan het Centrum voor Levensvragen Salland kunnen bij u thuis komen.

Wat kan de geestelijk verzorger betekenen?

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal met daarin gemaakt keuzes. Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd.

In onderstaand filmpje ziet u een geestelijk verzorger die naar een meneer luistert en helpt zijn levensverhaal te ordenen en een plekje te geven. 

Vind ook meer informatie over levensvragen en het werk van geestelijk verzorgers op de landelijke website www.geestelijkeverzorging.nl 

Werkwijze

Na een oriënterend telefoongesprek (door uzelf, partner of ander familielid, wijkverpleegkundige, huisarts etc.) kan een geestelijk verzorger bij u thuis komen. Voor een individueel gesprek of een gesprek samen met uw partner en/of familie. Afhankelijk van de behoefte kunnen hierna vervolgafspraken gemaakt worden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met uw toestemming en in uw belang met derden gedeeld. Uw privacy is gewaarborgd. Klik hier voor de folder. 

In het Centrum voor Levensvragen Salland werken samen:

Yanneke Josephus Jitta - vrijgevestigd geestelijk verzorger
Moni Klein Gunnewiek- geestelijk verzorger werkzaam bij ZGR
Joset van Leeuwen -  geestelijk verzorger werkzaam voor Carinova
Anna van der Maas - vrijgevestigd geestelijk verzorger en werkzaam voor Deventer Ziekenhuis
Godelieve Pieper - vrijgevestigd geestelijk verzorger en werkzaam voor Carinova
Marjolein Rikmenspoel - vrijgevestigd geestelijk verzorger

Kosten
De komende jaren worden de kosten voor begeleiding voor de volgende doelgroepen vergoed via het Netwerk Palliatieve Zorg:

  • zorgvragers in de palliatieve fase en hun naasten
  • mensen van 50 jaar en ouder
  • kinderen in de palliatieve fase en hun naasten (via het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg) 

Behoort u niet tot deze doelgroep en wilt u graag gebruik maken van de ondersteuning van het Centrum? Neem contact op en we bekijken met elkaar de mogelijkheden. 

Bereikbaarheid 

U kunt contact opnemen door een mail te sturen aan cvlsalland@gmail.com of door te bellen met 0639282114.

Het aanbod vanuit het Centrum voor Levensvragen Salland aan organisaties werkzaam in de eerste lijn is te vinden onder het kopje 'Hulpverleners'.

In het Centrum voor Levensvragen Salland werken samen:


Anna van der Maas
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: protestants-christelijk.
Persoonlijk professioneel: Wat mij altijd heeft geboeid, is de manier waarop mensen in het leven staan en de keuzes die zij maken. Wat kracht geeft, zin of rust, dat is voor ieder mens anders. Bij ingrijpende situaties als ziekte en verlies, kan ik een gesprekspartner voor u zijn, u ondersteunen en u helpen uw eigen antwoorden te vinden op de vragen die u bezighouden. Momenteel werk ik als geestelijk verzorger in het Deventer Ziekenhuis. Hiervoor werkte ik in de ouderenzorg, de Protestantse Kerk en de GGZ. Ik ben rustig, zorgvuldig en ik breng, als dat kan, ook mijn humor in. Zorgmedewerkers kunnen mij vragen als gespreksleider moreel beraad of voor scholing in ethiek, zingeving en spiritualiteit.Godelieve Pieper
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Katholiek.
Persoonlijk professioneel: Na jaren in het parochiepastoraat te hebben gewerkt, waar ik veel mensen heb begeleid bij hun verlieservaring, rouw en sterven ben ik gaan werken als geestelijk verzorger. Daar ontwikkelde mijn liefde voor de palliatieve zorg nog sterker en heb ik me verdiept in de vele vormen van verlies. In het begeleiden van zieke en ouder wordende mensen is het erg mooi om aan te kunnen sluiten bij waar mensen staan en hun eigen krachtbronnen aan te boren. In het goed luisteren naar wat mensen vertellen en waar ze op terugvallen komen de manieren van begeleiden vanzelf naar voren. Ik ken door de verschillende werkplekken, verschillende tradities.

 


Joset van Leeuwen
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Rooms-Katholiek
Persoonlijk professioneel: Jarenlang heb ik in het parochiepastoraat gewerkt en heb ik veel mensen begeleid. Na een jaar als verpleegkundige in de ouderenzorg gewerkt te hebben, heb ik de overstap gemaakt naar de geestelijke verzorging. In het begeleiden van mensen probeer ik aan te sluiten bij waar mensen zitten. Ik kan goed luisteren en de belangrijke thema’s naar boven krijgen. Van huis uit ken ik zowel de protestantse als de katholieke traditie. Die bagage zet ik in op die momenten waarop dat behulpzaam is.


 

Marjolein Rikmenspoel
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: spiritueel ongebonden/algemeen
Persoonlijk professioneel: Werkzaam als algemeen geestelijk verzorger heb ik ervaring in de gezondheidszorg voor patiënten en bewoners in zowel het ziekenhuis als in woonzorgcentra. U vindt in mij als cliënt een luisterend oor. Als professional sta ik u terzijde als deskundig en betrokken adviseur en gespreksleider moreel beraad. Mijn specialisatie ligt op het vlak van levenseindezorg. Meer informatie vindt u via www.notos.infoMoni Klein Gunnewiek
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Rooms-Katholiek
Persoonlijk professioneel: Al jaren met veel plezier en passie werkzaam in de ouderenzorg, Ook ervaring in parochiepastoraat. Geschoold op gebied van palliatieve zorg, zingeving, dementie en moreel beraad.

 

 

Yanneke Josephus Jitta
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Boeddhisme
Persoonlijk professioneel: Ik ervaar het als een  voorrecht wanneer mensen me deelgenoot maken van hun levensvragen, pijn, angst, behoeften en nood. Met open en rustige houding kan ik goed luisteren en mezelf met de ander verbinden. Ik geniet daarbij van de eigenheid van mensen.