X
Geestelijke verzorging

Ook in de thuissituatie kunt u in bepaalde situaties begeleid en ondersteund worden bij levensvragen of zingevingsvragen. Ervaren geestelijk verzorgers, die zich in uw levensbeschouwing kunnen verplaatsen, kunnen bij u thuis komen. De komende jaren worden de kosten voor deze begeleiding vergoed via de Netwerken Palliatieve Zorg.

Voor wie:

  • zorgvragers in de palliatieve fase (inclusief naasten)
  • mensen van 50 jaar en ouder
  • kinderen in de palliatieve fase (inclusief naasten) (via de Netwerken Integrale Kindzorg).  

In de regio Salland is Steunpunt UITzicht actief. UITzicht biedt geestelijke ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. U kunt nog steeds gebruik maken van deze dienstverlening. We gaan in samenwerking met de betrokken geestelijk verzorgers het aanbod verder door ontwikkelen.   

Steunpunt UITzicht
Ieder mens heeft zijn eigen verhaal met daarin gemaakt keuzes. Er kunnen onafgewerkte kwesties in uw leven spelen waar u nog iets mee wilt. Bent u bang voor de dood of maakt zich zorgen over de mensen die achterblijven? Het delen van uw verhaal, uw gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, is helpend. De geestelijk verzorger denkt en voelt met u mee en kan samen met u zoeken naar de juiste woorden en gebaren die kunnen helpen bij het afscheid nemen. In onderstaand filmpje ziet u een geestelijk verzorger die naar een meneer luistert en helpt zijn levensverhaal te ordenen en een plekje te geven. 


Werkwijze

Na een oriënterend telefoongesprek (door uzelf, partner of ander familielid, wijkverpleegkundige, huisarts etc.) kan een geestelijk verzorger bij u thuis komen. Voor een individueel gesprek of een gesprek samen met uw partner en/of familie. Afhankelijk van de behoefte kunnen hierna vervolgafspraken gemaakt worden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met uw toestemming en in uw belang met derden gedeeld. Uw privacy is gewaarborgd.

UITzicht is iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer 06-28247396