X
Beroepsorganisaties

KiesBeter.nl
KiesBeter.nl is een product van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en wordt ontwikkeld in samenwerking met andere organisaties in de zorg. De site biedt onafhankelijke informatie over de zorg die de consument in staat stelt keuzes te maken.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor de Geneeskunst (KNMG)
De artsenfederatie KNMG zet zich samen met de beroepsverenigingen in voor de belangen van huisartsen, medisch specialisten, sociaal-geneeskundigen, artsen in dienstverband, studenten, agnio’s en co-assistenten. De site geeft korte informatie over de organisatie.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie ( KNMP)
Apotheek.nl is een website met onafhankelijke informatie over geneesmiddelen. De website is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroepsorganisatie van Nederlandse apothekers.

Landelijke Organisatie Thuisverzorgers (LOT)
De Landelijke Organisatie Thuisverzorgers (LOT) streeft naar verbetering van de positie van de 1,5 miljoen mantelzorgers (thuisverzorgers) in Nederland. De site informeert over de LOT en haar activiteiten.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
De site van deze beroepsorganisatie voor huisartsen biedt informatie over huisartsenzaken en het verenigingsleven van de Nederlandse huisarts.

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
Deze website is bestemd voor professionals in de gezondheidsbevordering en preventie en voor alle professioneel geïnteresseerden in dit veld, zoals de beroepsbeoefenaren in de zorgsector, ambtenaren met gezondheidsbeleid in de portefeuille, en managers van bedrijven die gezondheidsmanagement in het eigen bedrijf deskundig willen vormgeven.

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
De site van het NHG, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland, geeft informatie over de activiteiten en producten van het NHG.

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is een onafhankelijke organisatie die zich door middel van informatie, innovatie en ondersteuning richt op vernieuwing en verbetering van de sector zorg en welzijn. De site informeert over de organisatie en actuele ontwikkelingen.