X
Euthanasie en/of levenswensverklaring

Zorgverklaring
De Zorgverklaring is een persoonlijk ondertekende verklaring waarin u op wettelijk erkende wijze kunt vastleggen op welke wijze u wel of juist niet, en onder welke condities, medisch en verpleegkundig verzorgd wilt worden in uw laatste levensfase.

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek. Zo is dit gedefinieerd door de Staatscommissie voor euthanasie, die in 1985 door het toenmalige kabinet de opdracht kreeg duidelijkheid te verschaffen in de discussies over euthanasie. Sindsdien wordt die definitie overal in Nederland gehanteerd. Op deze website kunt u antwoord vinden op de meest gestelde vragen alsmede juridische en medische informatie.

Levenswensverklaring
De NPV-Levenswensverklaring is een uiterste wilsbeschikking met betrekking tot medische en verpleegkundige zorg voor situaties waarin u uw wil niet meer zelf kunt vormen en uiten.

Voordat een arts een behandeling kan starten, moet eerst om uw toestemming worden gevraagd. Maar zo´n toestemming kunt u alleen geven als u in staat bent om uw eigen wil te vormen en te uiten.
Door ziekte of een ongeval (denk bijvoorbeeld aan een vergaand stadium van dementie of een coma) kunt u wilsonbekwaam raken, zodat het vormen en uiten van uw wil niet meer mogelijk is. Toch moeten er dan soms beslissingen worden genomen over een eventuele medische behandeling. Dan is het een goede zaak als u van tevoren uw wil kenbaar hebt gemaakt door middel van een Levenswensverklaring.