X
Ondersteuning

Agora
Stichting Agora is een onafhankelijk landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg dat fungeert als marktplaats voor uitwisseling van informatie en afstemming van iniatieven op het terrein van de palliatieve zorg. Op de website vindt u informatie, nieuws en links over de zorg voor de mens in zijn laatste levensfase.

Vilans
Vilans biedt een Keuzewijzer Palliatieve Zorg. In de palliatieve fase kunnen diverse vragen en problemen spelen. Deze problemen worden in de keuzewijzer in vijf hoofdstukken beschreven: algemeen, lichaam en geest, dagelijks leven, relaties en contacten en vragen rondom leven en dood. Deze Keuzewijzer geeft patiënt en mantelzorger inzicht in de mogelijkheden en wijst de weg naar de hulpverlener en de zorg die het beste past.Bovendien biedt de Keuzewijzer handvatten om problemen bespreekbaar te maken.

Palliatievezorg.nl
Een website over palliatieve zorg: de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Deze site is ook te bereiken via www.laatstelevensfase.nl.