X
Steunpunt UITzicht

UITzicht biedt geestelijke ondersteuning aan mensen in in de laatste levensfase. Deze ondersteuning is breder dan geloof en kerk. Mensen die niet (meer actief) religieus zijn hebben wel behoefte om in de afronding van het leven over geloof of levensvragen te spreken. Dat kan bij UITzicht.

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal met daarin gemaakt keuzes. Er kunnen onafgewerkte kwesties in uw leven spelen waar u nog iets mee wilt. Bent u bang voor de dood of maakt zich zorgen over de mensen die achterblijven? Het delen van uw verhaal, uw gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, is helpend. De geestelijk verzorger denkt en voelt met u mee en kan samen met u zoeken naar de juiste woorden en gebaren die kunnen helpen bij het afscheid nemen en nadenken over uw uitvaart. In onderstaand filmpje van het centrum voor levensvragen ziet u een geestelijk verzorger die naar een meneer luistert en helpt zijn levensverhaal te ordenen en een plekje te geven. 


Werkwijze

Na een oriënterend telefoongesprek (door uzelf, partner of ander familielid, wijkverpleegkundige, huisarts etc) kan een geestelijk verzorger bij u thuis komen. Voor een individueel gesprek of een gesprek samen met uw partner en/of familie. Afhankelijk van de behoefte kunnen hierna vervolgafspraken gemaakt worden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met uw toestemming en in uw belang met derden gedeeld. Uw privacy is gewaarborgd.

Er zijn kosten verbonden aan de ondersteuning van de geestelijk verzorger. Hierover worden in het contact tussen zorgvrager en geestelijk verzorger afspraken gemaakt. De kosten mogen echter geen beperking vormen voor het gebruik van de zorgverlening van UITzicht.

UITzicht is iedere werkdag bereikbaar via telefoonnummer 06-28247396