X
Uitzicht

UITzicht biedt geestelijke ondersteuning in de laatste levensfase. Deze ondersteuning is breder dan geloof en kerk. Mensen die niet (meer actief) religieus zijn hebben wel behoefte om in de afronding van het leven over geloof of levensvragen te spreken. Dat kan bij UITzicht.

Wat is geestelijke ondersteuning?
Ieder mens heeft zijn eigen verhaal met daarin gemaakt keuzes. Er kunnen onafgewerkte kwesties in uw leven spelen waar u nog iets mee wilt. Bent u bang voor de dood of maakt zich zorgen over de mensen die achterblijven? Het delen van uw verhaal, uw gedachten en gevoelens, kortom uw hart luchten, is helpend. De geestelijk verzorger denkt en voelt met u mee en kan samen met u zoeken naar de juiste woorden en gebaren die kunnen helpen bij het afscheid nemen en nadenken over uw uitvaart. Deze gespreken worden bij u thuis gevoerd.

Voor wie?
Alle palliatieve patiënten en hun naasten in Salland kunnen gebruik maken van deze ondersteuning.