X
Welkom

 

COVID 19 en palliatieve zorg

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven.

Omdat er veel informatie op ons komt vragen wij iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting te gaan naar www.palliaweb.nl/corona

Je vindt hier informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn. En steeds zijn links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen zoals ook www.coronacentrum.nl en www.rivm.nl.

Mocht je vragen hebben, op zoek zijn naar informatie of informatie willen delen om zo collega’s te helpen, mail dan naar palliaweb@pznl.nl

De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Salland zijn telefonisch GOED bereikbaar op telefoonnummer 06-39282114.  

 

....

 

Welkom op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland. 

Als u te horen hebt gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen?
  • Wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Deze pagina bevat specifieke informatie voor zorgvragers en naasten. Links in het menu kunt u een keuze maken uit diverse onderwerpen en (regionale) informatie. Daaronder vindt u 'Wat is palliatieve zorg' met informatie over alles wat te maken heeft met dit onderwerp. 

Zorg in uw regio

Bovenaan deze pagina kunt u dit onderwerp kiezen en vindt u de aanbieders van palliatieve zorg in deze regio.

Financiering

VWS heeft een informatiekaart gemaakt met uitleg over de betekenis en financiering van palliatieve zorg. Bij vragen over de financiering en organisatie van palliatieve zorg en bij knelpunten kan ook contact worden opgenomen met Het Juiste Loket. Het Juiste Loket is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Netwerk Palliatieve Zorg Salland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Salland is een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve zorg verlenen in de regio Salland.Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.

Vragen

Indien u vragen heeft, bel dan met de netwerkcoördinator: 

De netwerkcoördinator is aanspreekpunt voor het Netwerk.

Mandy Kreuzen, netwerkcoördinator 

Tel. 06-455 886 77

Mailen kan ook: npzsalland@dz.nl