X
Welkom

Welkom op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Salland. 

Als u te horen hebt gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen?
  • Wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Deze pagina bevat specifieke informatie voor zorgvragers en naasten. Links in het menu kunt u een keuze maken uit diverse onderwerpen en (regionale) informatie. Daaronder vindt u 'Wat is palliatieve zorg' met informatie over alles wat te maken heeft met dit onderwerp. 

Zorg in uw regio

Bovenaan deze pagina kunt u dit onderwerp kiezen en vindt u de aanbieders van palliatieve zorg in deze regio.

Financiering

VWS heeft een informatiekaart gemaakt met uitleg over de betekenis en financiering van palliatieve zorg. Bij vragen over de financiering en organisatie van palliatieve zorg en bij knelpunten kan ook contact worden opgenomen met Het Juiste Loket. Het Juiste Loket is bedoeld om mensen te ondersteunen die zich van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd voelen, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning naar toe moeten en hier vragen over hebben.

Netwerk Palliatieve Zorg Salland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Salland is een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve zorg verlenen in de regio Salland.Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt.

Vragen

Indien u vragen heeft, bel dan met een van de netwerkcoördinatoren: 
Wies Wagenaar (06-26363992) of 
Bo van Aalst (06-28247396) 
Mailen kan ook: npzsalland@dz.nl