X
Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers komen in beeld als de vanzelfsprekende orde van het alledaagse leven wordt doorbroken; in situaties van leven en dood, bij afscheid en verlies, bij ervaringen van grote verbondenheid of juist van verlatenheid, en bij ethische vragen. Zij zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ethische afwegingen. Geestelijke verzorging is zorg voor mensen met levensvragen. Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden. Meestal kun je voor deze vragen terecht bij je vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als dit netwerk ontbreekt of niet de juiste plek is waar je je ‘ei’ kwijt kunt, kun je ondersteuning vinden professioneel geestelijk verzorgers.

Denk bijvoorbeeld aan inzet van de geestelijk verzorger voor scholingsaanbod rondom levensvragen, aansluiten bij een MDO in de eerste lijn en het verzorgen van teambijeenkomsten en coaching on the job van bijvoorbeeld het thuiszorg- of sociale wijkteam. De komende jaren worden deze kosten voor de inzet van de geestelijk verzorger vergoed via het Netwerk Palliatieve Zorg. Klik hier voor de folder. 

 

Centrum voor Levensvragen 

Aandacht voor zingeving en levensvragen hoort bij ons allemaal. Het Centrum voor levensvragen Salland is er voor iedereen, en verbindt inwoners, vrijwilligers en professionals rondom levensvragen. Ons doel is dat ondersteuning bij zingeving en levensvragen bereikbaar en beschikbaar is voor iedereen in de regio Salland. Hierbij staat het Centrum voor een laagdrempelige, zorgvuldige en lokale inzet. Secundair doel is dat alle zorgverleners en vrijwilligers en zorg- en welzijnsdomein aandacht voor zingeving, spiritualiteit, ethiek en levensvragen beschouwen als integraal onderdeel van goede zorg.

Vanuit het Centrum voor Levensvragen Salland is er ook gericht aanbod aan medewerkers en vrijwilligers in het zorg- en welzijnsdomein. Het gaat om een expertisenetwerk van geestelijk verzorgers die zich richten op het toerusten van zorg- en welzijnsmedewerkers en vrijwilligers met betrekking tot het bieden van Aandacht en Begeleiding bij levensvragen (volgens het ABC model Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase); dat zij de levensvraag kunnen herkennen, duiden en juist doorverwijzen naar de geestelijk verzorger in geval van inzet bij Begeleiding en Complexiteit/Crisis. De geestelijk verzorger wordt ingezet in de thuissituatie wanneer professionele begeleiding bij levensvragen wenselijk geacht wordt door de burger zelf of diens verwijzer. 

 

Contact

Het Centrum voor Levensvragen is bereikbaar via

E-mailadres: cvlsalland@gmail.com

Telefoonnummer: 06-39282114 


Interessante links: