X
Uitnodiging Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden

Uitnodiging Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden

Deze leergang is voor verzorgenden palliatieve zorg. Deze nieuwe leergang palliatieve zorg die vanaf het najaar 2019 start, bevat 6 modulen verdeeld in 6 dagdelen. De modulen die gegeven worden, zijn:

1. Rol van de aandachtsvelder

2. Basisprincipes palliatieve zorg

3. Fysieke problemen & Dyspnoe

4. Pijn

5. Verlies, spirituele zorg en zorg voor zorgenden

6. Delier, palliatieve sedatie (en euthanasie)

 

Leergang

Tijdens de leergang wordt gebruikgemaakt van de signaleringsbox palliatieve zorg (IKNL) en verschillende onderwijsvormen; colleges, casuïstiekbesprekingen, onderwijs-leergesprekken, dialoog en discussie. De theorie sluit zoveel mogelijk aan op de praktijk, zoals de cursisten deze iedere dag ervaren. Tijdens de casuïstiekbesprekingen leren de cursisten te reflecteren op hun eigen praktijk.
De docenten zijn zorgvuldig geselecteerd op hun kennis en ervaring in de praktijk.

 

Aandachtsvelder

In deze leergang start je met de module Rol van aandachtsvelder. De leergang is een eerste stap om verzorgenden een verbreding van hun taak te bieden om de kwaliteit van de palliatieve zorg op de eigen afdeling te verbeteren of te waarborgen. Uitgangspunt is dat de aandachtsvelders ondersteunend zijn voor hun eigen afdeling, naar hun eigen collega’s. Daarnaast kunnen zij oog en oor zijn van de mogelijke zorgconsulenten palliatieve zorg die werkzaam zijn in de organisatie.

 

Digitale toolkit voor kennisverspreiding

Aan het einde van de leergang ontvang je een digitale toolkit vol met tips en materiaal, speciaal voor verzorgenden palliatieve zorg in de regio Salland. Met de inhoud van deze toolkit heb je handvatten om je kennis te verspreiden onder je collega’s. Deze toolkit wordt jaarlijks herzien zodat verzorgenden palliatieve zorg elk jaar een nieuwe toolkit voor kennisverspreiding ontvangen.

 

Ondersteuning eigen kennis en vaardigheden

Na de leergang in 2019 ontvang je samen met de andere geschoolde verzorgenden palliatieve zorg digitale ondersteuning om je eigen kennis te onderhouden, te verbreden of te verdiepen. Ook deze toolkit wordt jaarlijks opnieuw vormgegeven en verspreid.

 

Uitnodiging per module

Je ontvangt gedurende de leergang een mail met informatie, speciaal voor de komende module. Daarin staat vermeld waar de volgende module plaatsvindt, locatie en docenten. Soms wordt er gevraagd om vooraf een opdracht te maken die tijdens de les wordt besproken. Dit wordt duidelijk in de mail aangegeven.


Praktisch

Accreditatie        : Wordt aangevraagd bij de V&VN

Kosten                 : € 300,- per persoon voor 6 dagdelen (all-in, catering, materiaal, toolkits etc.

   N.B. Overleg vóór je je opgeeft, naar wie de factuur gestuurd kan worden
   (naam + mailadres)

Locatie                : Deze volgt nog

Opgeven             : De leergang is al bijna vol. Er is nog plek voor 2 personen die zich, bij interesse,  via de mail: npzsalland@dz.nl kunnen opgeven. 

 

 

Schema Leergang

Datum

Tijd

Module

21-01-2020

13.30-16.30

Basisprincipes palliatieve zorg

04-02-2020

13.30-16.30

Fysieke problemen waaronder dyspnoe

25-02-2020

13.30-16.30

Verlies, spirituele zorg en zorg voor zorgenden

10-03-2020

13.30-16.30

Delier

24-03-2020

13.30-16.30

Delier, palliatieve sedatie (en euthanasie)

07-04-2020

13.30-16.30

Rol van aandachtsvelder

 

Mochten er naar aanleiding van de uitnodiging vragen zijn, neem dan gerust contact op.


Wies Wagenaar, netwerkcoördinator

Netwerk Palliatieve Zorg Salland  

w.wagenaar@dz.nl

Tel: 06-26363992

 

De algemene en betalingsvoorwaarden en klachtenprocedure scholing kun je inkijken of downloaden op onze website onder scholing.


Theme picker