X
Geestelijke verzorging

 

Wat is geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging gaat over zorgen voor wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jij belangrijk vindt, wordt gevormd door wat je meekrijgt en meemaakt in jouw leven en de levensvragen die hierdoor ontstaan. “Zorgen voor je geest” beperkt zich niet tot één bepaald aspect van het menselijk bestaan en kan verschillende vormen aannemen. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals genieten van kunst, bidden en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog).

 

 

Wanneer kom je in aanraking met een geestelijk verzorger?

Wanneer je leven (plotseling) verandert kun je ervaren dat voorheen vanzelfsprekende dingen, niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe je naar het leven kijkt en wat je belangrijk vindt. Vaak kunnen we met dierbaren hierover spreken, of met zorgverleners en vrijwilligers.  Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie je ook hebt. 

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosifie je ook hebt. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd. 

 

Wat een geestelijk verzorger kan betekenen 

Geestelijk verzorgers spreken met mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek. Dat kan zijn over zorgen en problemen, maar ook over vreugdevolle zaken. Het gaat om individuele of groepsgesprekken. 

Geestelijk verzorgers kunnen bestaande rituelen aanbieden zoals gebed, meditatie of zegening. Zij kunnen ook een nieuw ritueel ontwerpen,  afgestemd op de persoonlijke situatie.

Geestelijk verzorgers organiseren bijeenkomsten zoals een bezinningsbijeenkomst of een herdenkingsbijeenkomst voor een overledene.

 

Contact met de geestelijk verzorgers in uw regio 

In regio Salland werken de geestelijk verzorgers vanuit het Centrum voor Levensvragen. U kunt contact opnemen door een mail te sturen aan cvlsalland@gmail.com of door te bellen met 06-39282114.  

Na een oriënterend telefoongesprek (door uzelf, partner of ander familielid, wijkverpleegkundige, huisarts etc.) kan een ervaren geestelijk verzorger bij u komen. Bijvoorbeeld voor een individueel gesprek of een gesprek samen met uw partner en/of familie. Afhankelijk van de behoefte kunnen hierna vervolgafspraken gemaakt worden. Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met uw toestemming en in uw belang met derden gedeeld. Uw privacy is gewaarborgd. Klik hier voor de folder.

 

Financiering

In de thuissituatie is geestelijke verzorging in ontwikkeling en is financiering nog niet voor alle burgers aanwezig.

De komende jaren worden de kosten voor begeleiding voor de volgende doelgroepen vergoed via het Netwerk Palliatieve Zorg:

  • zorgvragers in de palliatieve fase en hun naasten
  • mensen van 50 jaar en ouder
  • kinderen in de palliatieve fase en hun naasten (via het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg) 

Behoort u niet tot deze doelgroep en wilt u graag gebruik maken van de ondersteuning van het Centrum? Neem contact op en we bekijken met elkaar de mogelijkheden. 

Er bestaat in Nederland een recht op goede zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven wat goede zorg inhoudt. Zorginstellingen, gevangenissen en defensie zijn wettelijk verplicht om bij een verblijf  langer dan een etmaal, geestelijke verzorging aan te bieden “die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt.” Dit wordt de vrijplaats genoemd.

Je hebt dus altijd vrij toegang tot geestelijke verzorging; dit is nooit afhankelijk van een indicatie of toestemming door een derde. De instelling zorgt voor de betaling van geestelijke verzorging.

 

COVID-19 en geestelijke verzorging 

Het Centrum voor Levensvragen sluit zich aan bij het landelijk beleid en de beperkte versoepeling daarvan. Daarom gaan de geestelijk verzorgers volgens de richtlijnen van het RIVM en in goed overleg, weer huisbezoeken doen en in aangepaste vorm scholingen verzorgen. De geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen blijven ook beschikbaar voor telefonische gesprekken. U kunt hiervoor contact opnemen via ons telefoonnummer 06-39282114.

 

Geestelijk verzorgers van het Centrum van Levensvragen

Anna van der Maas - vrijgevestigd geestelijk verzorger en werkzaam voor Deventer Ziekenhuis

Godelieve Pieper - vrijgevestigd geestelijk verzorger en werkzaam voor Carinova

Joset van Leeuwen -  geestelijk verzorger werkzaam voor Carinova

Marjolein Rikmenspoel - vrijgevestigd geestelijk verzorger

Moni Klein Gunnewiek- geestelijk verzorger werkzaam bij ZGR

Yanneke Josephus Jitta - vrijgevestigd geestelijk verzorger


Anna van der Maas
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: protestants-christelijk.
Persoonlijk professioneel: Wat mij altijd heeft geboeid, is de manier waarop mensen in het leven staan en de keuzes die zij maken. Wat kracht geeft, zin of rust, dat is voor ieder mens anders. Bij ingrijpende situaties als ziekte en verlies, kan ik een gesprekspartner voor u zijn, u ondersteunen en u helpen uw eigen antwoorden te vinden op de vragen die u bezighouden. Momenteel werk ik als geestelijk verzorger in het Deventer Ziekenhuis. Hiervoor werkte ik in de ouderenzorg, de Protestantse Kerk en de GGZ. Ik ben rustig, zorgvuldig en ik breng, als dat kan, ook mijn humor in. Zorgmedewerkers kunnen mij vragen als gespreksleider moreel beraad of voor scholing in ethiek, zingeving en spiritualiteit.Godelieve Pieper
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Katholiek.
Persoonlijk professioneel: Na jaren in het parochiepastoraat te hebben gewerkt, waar ik veel mensen heb begeleid bij hun verlieservaring, rouw en sterven ben ik gaan werken als geestelijk verzorger. Daar ontwikkelde mijn liefde voor de palliatieve zorg nog sterker en heb ik me verdiept in de vele vormen van verlies. In het begeleiden van zieke en ouder wordende mensen is het erg mooi om aan te kunnen sluiten bij waar mensen staan en hun eigen krachtbronnen aan te boren. In het goed luisteren naar wat mensen vertellen en waar ze op terugvallen komen de manieren van begeleiden vanzelf naar voren. Ik ken door de verschillende werkplekken, verschillende tradities.

 


Joset van Leeuwen
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Rooms-Katholiek
Persoonlijk professioneel: Jarenlang heb ik in het parochiepastoraat gewerkt en heb ik veel mensen begeleid. Na een jaar als verpleegkundige in de ouderenzorg gewerkt te hebben, heb ik de overstap gemaakt naar de geestelijke verzorging. In het begeleiden van mensen probeer ik aan te sluiten bij waar mensen zitten. Ik kan goed luisteren en de belangrijke thema’s naar boven krijgen. Van huis uit ken ik zowel de protestantse als de katholieke traditie. Die bagage zet ik in op die momenten waarop dat behulpzaam is.


 

Marjolein Rikmenspoel
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: spiritueel ongebonden/algemeen
Persoonlijk professioneel: Werkzaam als algemeen geestelijk verzorger heb ik ervaring in de gezondheidszorg voor patiënten en bewoners in zowel het ziekenhuis als in woonzorgcentra. U vindt in mij als cliënt een luisterend oor. Als professional sta ik u terzijde als deskundig en betrokken adviseur en gespreksleider moreel beraad. Mijn specialisatie ligt op het vlak van levenseindezorg. Meer informatie vindt u via www.notos.infoMoni Klein Gunnewiek
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Rooms-Katholiek
Persoonlijk professioneel: Al jaren met veel plezier en passie werkzaam in de ouderenzorg, Ook ervaring in parochiepastoraat. Geschoold op gebied van palliatieve zorg, zingeving, dementie en moreel beraad.

 

 

Yanneke Josephus Jitta
Beroep: Geestelijk verzorger
Levensbeschouwing: Boeddhisme
Persoonlijk professioneel: Ik ervaar het als een  voorrecht wanneer mensen me deelgenoot maken van hun levensvragen, pijn, angst, behoeften en nood. Met open en rustige houding kan ik goed luisteren en mezelf met de ander verbinden. Ik geniet daarbij van de eigenheid van mensen.

 

 

 

Meer weten?

Het aanbod vanuit het Centrum voor Levensvragen Salland aan organisaties werkzaam in de eerste lijn is te vinden onder het kopje 'Hulpverleners'.

Vind meer informatie over levensvragen en het werk van geestelijk verzorgers op de landelijke website www.geestelijkeverzorging.nl.