X

Hulpverleners

Op deze site vind je informatie over palliatieve zorg in de regio Salland.

Contactgevens
Netwerkcoördinatoren Bo van Aalst (06-28247396) en Wies Wagenaar (06-26363992)
E-mail: npzsalland@dz.nl 

Regionaal consultatieteam Palliatieve Zorg: 0900-44 55 660
Palliatief consulteam Deventer Ziekenhuis: 0570-535353 toestel 5122
UITzicht, ondersteuning bij levensvragen: 06-28247396

Aanleveren kopij
Voor zorgverleners en organisaties is het mogelijk berichten aan te leveren voor plaatsing op deze website. Voorwaarde is dat het actueel nieuws moet zijn en interessant voor zorgverleners en/of palliatieve zorgvragers en hun naasten. Aanleveren kan via npzsalland@dz.nl