X
Hulpmiddelen

  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg 

  CURA: laagdrempelige ondersteuning bij moreel lastige situaties in de zorg

  I-Harp met instructie 

  IKNL Digitale Set Signalering in de Palliatieve Zorg

  Besluitvorming in de palliatieve fase

  Folder: Checklist Mantelzorgoverbelasting

  Factsheet Mantelzorg in de palliatief terminale fase

  Checklist ‘Communicatie op maat - gesprekken voeren’

  USD 4D

  Palli vragenlijst verstandelijke gehandicaptensector

 Handleiding: SigMa-methodiek palliatieve fase

  Gesprekswijzer dementie

  Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson

  Handreiking palliatieve zorg thuis, voor én door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

  Handreiking: Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn

  Implementatietool gesprekswijzer dementie

  Interculturele palliatieve zorg; anders dan anders?

  Hulpmiddel voor artsen bij de besluitvorming over doorbehandelen na een ernstige beroerte

  Lessen over gesprekken over leven en dood

  Zorgen doe je samen. Gesprekslijst om in gesprek te gaan met mantelzorger van (migranten) ouderen met dementie

  Animatiefilmpje "Markering van de Palliatieve Fase"

  Sociale kaart Twente

  Brochure Spreek op tijd over uw levenseinde

  Samen beslissen: tips voor uw zorg bij uw levenseinde

  Brochure: Samen bouwen aan vertrouwen tussen patiënt, naasten en hulpverleners

  Folder VPTZ Leendert Vriel Enschede Haaksbergen: Informatie over Rouwbegeleiding

 Folder: De Stervensfase

  Folder: Een dierbare verliezen

  Folder: Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) en het levenseinde    

  Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis   Gids voor de praktijk

  Handreiking voor familie en naasten "Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie"