X
Nieuws

Stichting Vaarwens

19 oktober 2020

Vaarwens: Nog één dag zorgeloos genieten met hun naasten. De zorgen blijven aan wal.

Palliatieve Zorg in ZGT

9 oktober 2020

De ‘Internationale Dag van de Palliatieve Zorg’ valt ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober.

Rapport "uitgezaaide kanker in beeld"

5 oktober 2020

Elk jaar krijgen meer dan 38.000 patiënten te horen dat ze uitgezaaide kanker hebben. Voor een groot deel van deze patiënten is genezing helaas niet meer mogelijk. Daarbij wordt geconstateerd dat voor de meeste kankersoorten de overleving in de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd.  

Voor de patiënt met uitgezaaide kanker kan leven en dood dicht bij elkaar liggen. Soms is er de mogelijkheid om met een innovatieve behandeling nog jaren te leven. Als deze mogelijkheid er niet is, is het vooruitzicht ongunstig. Toch kan ook hier winst behaald! 

Lezingen Crematoria Twente

11 oktober en 15 november 2020

De Crematoria Twente organiseren dit najaar twee (verschillende) lezingen, op 11 oktober in Enschede en op 15 november in Oldenzaal. De lezingen zijn gratis te bezoeken als u zich vooraf aanmeldt.

10 jaar Pal voor u

Pal voor u-magazine geeft voorlichting over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. Het magazine bestaat 10 jaar en viert dat met een vernieuwd uiterlijk en formaat.


Wat palliatieve zorg voor je kan betekenen

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Een confronterend onderwerp dat veel mensen liever uit de weg gaan. Tien jaar geleden wist Nederland nog nauwelijks wat palliatieve zorg is en wat palliatieve zorg voor je kan betekenen. Pal voor u is opgericht om hier meer bekendheid aan te geven en zo een positieve bijdrage te leveren aan palliatieve zorg.

‘Hoop doet leven, dat is het enige wat je nog hebt’ - Snowboardster Bibian Mentel is een van de BN’ers die de afgelopen jaren heeft meegewerkt aan een interview in Pal voor u-magazine
 

Jubileumeditie

Ter gelegenheid van de 10e editie is het magazine vernieuwd en dikker dan ooit, en heeft als thema: Dossier voeding en eten.

Goed eten is goed zorgen? Diëtisten Herma ten Have en Roos Klaver uitgebreid informatie en tips over voeding en eten in de palliatieve fase. Wat heb je nodig? Wat vind je lekker?

Verder in dit nummer:

  • Jochem van Gelder, ambassadeur van Energy4all: ‘Ook zieke kinderen moet je normaal behandelen’
  • Leven in onzekerheid: hoelang heb ik nog?
  • Huisarts Mirjam is nu zelf patiënt: ‘Ziek zijn betekent niet dat je niet meer van de bank komt’
  • Dit doet de fysio-, ergo- en muziektherapeut
  • Patiënt & partner: ‘Het voelde alsof we de doodstraf hadden gekregen’
     

Mede mogelijk gemaakt door

Het 10e Pal voor u-magazine wordt vanaf medio september verspreid door de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Ze zijn mede-initiatiefnemer van Pal voor u en zorgen er achter de schermen voor dat je gebruik kunt maken van goede palliatieve zorg in de regio. Daarnaast is de jubileumeditie mede mogelijk gemaakt door Agora, VGVZ, coalitie Van Betekenis tot het Einde, ZonMw, VPTZ Nederland, Vegro en Multisleep.

De magazines en andere uitgaven van Pal voor u zijn ook los verkrijgbaar via www.uitgeverijzezz.nl.
 

‘Pluk de dag, dat heb ik in mijn leven wel geleerd’ - Voetbalcoach Foppe de Haan in Pal voor u-magazine 8
 

Over Pal voor u

Het landelijk platform Pal voor u geeft betrouwbare informatie over omgaan met ongeneeslijke ziekte en palliatieve zorg. De Pal voor u-uitgaven (magazines, themaboekjes, wilsverklaring) komen tot stand in nauwe samenwerking met veel betrokken, deskundige personen en organisaties.

‘Ik weet nooit wat ik zeggen moet als iemand zo ernstig ziek is’ - Zanger Ben Jolink is geïnterviewd voor 12345

Theme picker