X
Nieuws

De ziekte van Parkinson

laatste levensfase

De ziekte van Parkinson verloopt bij iedereen anders. De laatste levensfase tijdig markeren kan het leven in die periode voor alle betrokkenen lichter maken. 

Alles over geestelijke verzorging nu online

Vanaf 23 september is er een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Mensen worden op allerlei momenten geconfronteerd met levensvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden, tijdens werk, in detentie of op uitzending. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.

Willem. Hart voor levensvragen

Zingeving is van ons allemaal

Op maandag 16 september jl. werd - Willem. Hart voor levensvragen- geopend. Willem is het Centrum voor Levensvragen Twente & Achterhoek. Binnen Willem werkt een team van geestelijk verzorgers uit beide regio’s. Zij bieden mensen in de thuissituatie ondersteuning en begeleiding bij zingevings- en levensvragen. Daarnaast bieden zij advies, coaching en scholing aan zorgprofessionals en vrijwilligers. Ook kan de geestelijk verzorger aansluiten bij multidisciplinaire overleggen en PaTz-groepen (Palliatieve Thuiszorg).

Interview patiënt en vrijwilliger in het Leonardus Hospice

Gerard (87) uit Hengelo over palliatieve zorg: "Je moet hier niet willen zijn, maar het is wel gezellig". Rond palliatieve zorg bestaat een groot misverstand. Het zou voornamelijk gaan over de dood. Maar zorg voor ongeneeslijk zieken richt zich juist op een aangenaam leven. Dat zegt de organisatie Netwerken Palliatieve Zorg Twente, die dit jaar haar 15-jarig bestaan viert.

1234

Theme picker