X
Nieuws

Willem. Hart voor levensvragen

Zingeving is van ons allemaal

Levens- en zingevingsvragen
Levensvragen zijn vragen over het leven en onze plaats in de wereld. Levensvragen hebben raakvlakken met spiritualiteit, levensbeschouwing, inspiratie en waarden. Het zijn grote vragen over zin en bedoeling van het leven. En het zijn ook de kleine vragen die zich in het alledaagse afspelen. Van ‘wat maakt het leven de moeite waard’ tot ‘wat maakt de dag de moeite waard’.

Zingeving is een proces dat in ieder mens, oud en jong, plaatsvindt: dag in, dag uit. Het gaat over betekenis zoeken, je positie in de wereld om je heen bepalen, je leven als zinvol ervaren. ‘Zingeving is een proces van oriëntatie of heroriëntatie op en in het leven.’ 

Wat is een geestelijk verzorger?
Een geestelijk verzorger biedt ondersteuning en begeleiding bij zingeving- en levensvragen. Zij komen onder andere in beeld als het alledaagse leven wordt onderbroken door indringende gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld bij ziekte. Ieder mens heeft normen, waarden, een mensbeeld en een wereldbeeld. Dit speelt bewust of onbewust mee in hoe mensen hun leven ervaren. Een geestelijk verzorger zal vanuit zijn of haar expertise ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. 

Voor wie is Willem? 
Voor 50-plussers en alle patiënten met een ongeneeslijke ziekte (in de palliatieve fase) die thuis wonen.

Bereikbaarheid Willem.Hart voor levensvragen
Mensen die thuis wonen kunnen doorverwezen worden door de huisarts en andere zorgprofessionals. Mensen die thuis wonen kunnen ook zelf contact opnemen met Willem wanneer zij graag in gesprek willen komen met een geestelijk verzorger. Telefoon: 0900 - 777 00 77. Mail: info@willemlevensvragen.nl

Website: http://willemlevensvragen.nl/   


Theme picker