X
Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende hulpverleners die u kunnen helpen. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat liever naar de medisch specialist of de verpleegkundige. Het is voor iedereen van belang dat u tijdig uw vragen en ideeën over uw levenseinde bespreekt met uw (huis)arts. Hulpverleners en vrijwilligers werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met elkaar af. 

 

 

Mantelzorg

Uw familieleden, vrienden en buren kunnen u op verschillende manieren steunen. De hulp die zij geven heet mantelzorg.
In de Wegwijzer Mantelzorg vinden mantelzorgers de eerste tips als ze gaan zorgen voor een naaste.

Om u en uw naasten te helpen bij uw zoektocht naar beschikbare middelen en ondersteuning, zijn er binnen de regio Midden- en Noordwest-Twente (palliatief) verpleegkundigen werkzaam die hierbij kunnen helpen. 

 

 

Klik op de folder 'Begeleiding en ondersteuning thuis' voor meer informatie.

 


 

Klik op de folder Begeleiding en ondersteuning bij zingeving en levensvragen

 

 

  Regionale gidsPalliatieve Zorg in Twente

  Zoek en vind zorgaanbieders in de regio Twente via Zorg in uw regio

  Willem. Hart voor levensvragen

  Casemanagement dementie

  Fysiotherapie in de laatste levensfase


 

Wilt u informatie over het zorgaanbod (palliatieve zorg in de regio Twente) ontvangen?

 Bekijk dan hier het regiokatern editie 2019


 

Waar kan een vrijwilliger u mee helpen?
 

Bekijk onderstaande animatiefilm van de Stichting Leendert Vriel Twente.

 

 

Indien u vragen heeft, bel dan met één van de netwerkcoördinatoren: 

De netwerkcoördinatoren zijn aanspreekpunt voor het Netwerk. 


Agnes van Berkum 
  06 10 93 7897 
  a.vanberkum@carintreggeland.nl

Gerda Kievitsbosch 
  06 13 14 7418
  g.kievitsbosch@zgt.nl