X

Welke zorgverleners zijn er voor mij?

Er zijn verschillende hulpverleners die u kunnen helpen. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat liever naar de medisch specialist of de verpleegkundige. Het is voor iedereen van belang dat u tijdig uw vragen en ideeën over uw levenseinde bespreekt met uw (huis)arts. Hulpverleners en vrijwilligers werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met elkaar af. 

Uw familieleden, vrienden en buren kunnen u op verschillende manieren steunen. De hulp die zij geven heet mantelzorg.
In de Wegwijzer Mantelzorg vinden mantelzorgers de eerste tips als ze gaan zorgen voor een naaste.

Om u en uw naasten te helpen bij uw zoektocht naar beschikbare middelen en ondersteuning, zijn er binnen de regio Midden- en Noordwest-Twente (palliatief) verpleegkundigen werkzaam die hierbij kunnen helpen.  Klik op de folder voor meer informatie. 

 

Regionale gids: Palliatieve Zorg in Twente

Zoek en vind zorgaanbieders in de regio Twente via Zorg in uw regio.  

Casemanagement dementie

Fysiotherapie in de laatste levensfaseIndien u vragen heeft, bel dan met één van de netwerkcoördinatoren: 
 

Agnes van Berkum
T. 06 10 93 7897 
M. a.vanberkum@carintreggeland.nl

 

Gerda Kievitsbosch
T. 06 13 14 7418
M. g.kievitsbosch@zgt.nl