X
Consultatieteams palliatieve zorg Twente

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan.  Diverse consultteams kunnen u van advies voorzien.

 

 

ZGT Consultteam Ondersteunende en Palliatieve Zorg (COPZ)

Iedere huisarts of medisch specialist van ZGT kan het COPZ team benaderen voor een (poli-) klinisch consult of voor telefonisch advies. Een huisbezoek door onze verpleegkundig specialist is mogelijk indien uw patiënt bekend is bij ZGT en niet in staat om naar het ziekenhuis te komen.
  088 708 36 69.
Folder: Palliatief consulteam ZGT.

 

Palliatief Advies Team Medisch Spectrum Twente  

Het PAT kan bij alle palliatieve zorgvragen in consult gevraagd worden, zowel door artsen, arts-assistenten als verpleegkundigen.
www.tussendelijnen.nl

 

Het IKNL consultatieteam

Het IKNL consultatieteam adviseert en ondersteunt de professionele zorgverleners zodanig dat zij in staat zijn de palliatieve zorg te optimaliseren daar waar de client zich bevindt. De consulente denkt met u mee  en neemt de zorg niet over.   U krijgt, op werkdagen, binnen 24 uur antwoord op uw vraag.U kunt telefonisch contact opnemen met het IKNL consultatieteam via 0900 - 44 55 770.
Buiten kantoortijden is er een landelijke achterwacht.

 

Artsensteunpunt levenseinde kinderen 

Het steunpunt richt zich op artsen die raad nodig hebben over de behandeling, beperkingen in de behandeling of beslissingen over het levenseinde van kinderen. Ook kunnen artsen die na het overlijden van een kind behoefte hebben aan een gesprek over procedure, verloop en emoties terecht bij het artsensteunpunt.

 www.kinderpalliatief.nl

 


 

Waar kunt u terecht met vragen en knelpunten?

 

Zorgprofessionals

Zorgprofessionals kunnen hun knelpunten en goede voorbeelden rondom de organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:
 030 789 78 78   
 meldpunt@juisteloket.nl

 


Burgers, patiënten en naasten

Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
  1400  
  06-5500 1400
De meldingen worden aan het praktijkteam doorgegeven. Meer informatie leest u op de website van Stichting Fibula.

 www.stichtingfibula.nl