X
Culturele diversiteit

Palliatieve zorg voor mensen met een niet-westerse achtergrond: een handreiking met adviezen

In dit artikel worden de resultaten besproken van het project ‘Culturele sensitiviteit van richtlijnen palliatieve zorg’, dat tot doel had te komen tot een meer ‘cultuur-sensitieve’ zorg door middel van een handreiking die gebruikt kan worden als aanvulling op bestaande landelijke richtlijnen voor pijn, depressie, misselijkheid/braken, obstipatie en delier in de palliatieve fase. Klik hier voor het artikel.


Theme picker