X
Kinderen

Palliatieve zorg voor kinderen

Kinderpalliatieve zorgverlening is zorg aan kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening hebben. In de moeilijke fase van diagnose tot na overlijden is het van groot belang dat een kind en zijn of haar gezin de best mogelijke zorg krijgt.

 

Steunpunt levenseinde kinderen voor artsen van start

Artsen die steun of advies nodig hebben bij de zorg aan terminaal zieke kinderen, kunnen vanaf heden terecht bij het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen. Kinderartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) staan daar artsen met vragen bij. 

Theme picker