X
Dak- en thuislozen

Palliatieve zorg bij dak- en thuislozen is complex.

Dak- en thuislozen hebben vaak geen zorgnetwerk om zich heen en vermijden zorg. Palliatieve zorg wordt bij deze doelgroep laat in het ziekteproces geboden of soms ontbreekt deze zorg geheel. Hulpverleners zijn niet altijd in staat om symptomen te herkennen en niet goed op de hoogte van mogelijkheden die er zijn voor palliatieve zorg. Binnen Palliantie wordt daarom extra aandacht gevraagd voor deze specifieke doelgroep. Lees meer.


Theme picker