X
Mensen met een verstandelijke beperking

Factsheet "Knelpuntenanalyse palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking"

16 maart 2020

"De richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt herzien. Onderdeel van deze herziening is een knelpuntenanalyse. Aan zorgverleners en naasten is gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren. Voor beide groepen is een aparte enquête gemaakt, die zomer 2019 zijn verspreid. De resultaten van deze enquêtes worden gebruikt om te bepalen welke onderdelen in de aangepaste richtlijn aan bod komen.

Basisscholing palliatieve zorg

Amarant Academie, Prisma en IKNL hebben gezamenlijk een basisscholing palliatieve zorg ontwikkeld voor begeleiders en verzorgenden werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg. 

12

Theme picker