X
Mensen met een verstandelijke beperking

Basisscholing palliatieve zorg

In deze scholing worden aan de hand van e-learning en fysieke bijeenkomsten vier modules behandeld:

 

  1. Inleiding palliatieve zorg

  2. Verbinding in de palliatieve zorg

  3. Symptomen in de palliatieve fase

  4. Zorg rond het levenseinde

Lees meer


Theme picker