X
Nieuws

Vacature Leergang Palliatieve Zorg

Voor de Netwerken Palliatieve Zorg Twente zijn we op zoek naar HBO-verpleegkundigen en MBO verpleegkundigen voor de Leergang Palliatieve Zorg.

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. De doorgevoerde wijzigingen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 betreffen:
 

Medisch specialistische zorg:
  • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
  • Verduidelijking regelgeving rondom parallelliteit
  • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand
     
Eerstelijn:
  • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet
  • Geestelijke verzorging
     
Langdurige zorg:
  • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling

Daarnaast is er in samenwerking met het Netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe en de Patiëntenfederatie een hoofdstuk (5) toegevoegd met eigen betalingen van patiënten.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 komt met deze handreiking per 1 januari 2020 te vervallen.

Nieuwsbrief Netwerken Palliatieve Zorg juli 2019

De nieuwsbrief is zojuist verzonden met nieuws over o.a. de vacature Leergang Palliatieve Zorg, PaTz, Zingeving, Koppelbedden, Zorgpad Palliatieve Zorg en Dementie, scholingsagenda en leestips.

Klik hier voor de nieuwsbrief

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

De zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met dementie vraagt goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. Dertien landelijke organisaties uit het medisch-, zorg- en sociaal domein hebben hiervoor gezamenlijk een handreiking ontwikkeld.

123578910Laatste

Theme picker