X
Nieuws

De mens achter de patiënt leren kennen

Tijdig in gesprek gaan met de patiënt in de palliatieve fase van zijn leven over diens waarden, wensen en behoeften, draagt bij aan een beter levenseinde, met meer kwaliteit van leven. Onnodige behandelingen worden daarmee bijvoorbeeld voorkomen.

De Roparun zet zich in voor koppelbedden in Twente

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam om geld in te zamelen voor projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen. Deelnemende teams, waaronder de Almeloopers, Stichting Haaksbergen Runners en EnscheDAYQuality uit Twente, vragen met hun deelname aandacht voor een specifiek doel van Roparun.

Publiekscampagne VWS palliatieve zorg van start

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt. Palliatieve zorg helpt om de beleving van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden.

Stand van zaken geestelijke verzorging in de thuissituatie

De nieuwe subsidieregeling die de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk maakt, heeft voor een flinke stroomversnelling gezorgd binnen de Netwerken. Na toekenning van de subsidie is een projectleider aangesteld, is er vanuit de bovenregionale werkgroep ‘Zingeving en spiritualiteit in de eerste lijn’ een projectgroep samengesteld, loopt er een brede inventarisatie naar de beschikbaarheid van geestelijk verzorgers en wordt er samengewerkt aan een plan van aanpak en samenwerkingsafspraken.

123468910Laatste

Theme picker