X
Nieuws

Digitale leerwerkplek zingeving

24 maart 2020

Door Corona vervallen momenteel bijeenkomsten en trainingen. Zo ook trainingen op het gebied van zingeving. Goede alternatieven zijn dan online leeromgevingen.

Alles over COVID-19 en palliatieve zorg op Palliaweb

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt nu op Palliaweb informatie, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.   Informatie over palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak langs 3...

Factsheet "Knelpuntenanalyse palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking"

16 maart 2020

"De richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking wordt herzien. Onderdeel van deze herziening is een knelpuntenanalyse. Aan zorgverleners en naasten is gevraagd welke knelpunten zij in de praktijk ervaren. Voor beide groepen is een aparte enquête gemaakt, die zomer 2019 zijn verspreid. De resultaten van deze enquêtes worden gebruikt om te bepalen welke...

Handreiking palliatieve zorg thuis

Stel jij jezelf de surprise question?

Een uitwerking van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden. 

Eerste34568101112Laatste

Theme picker